Privacy en Persoonsgegevens

Wij registeren, verwerken en gebruiken uw gegevens alleen in het kader van de wettelijke bepalingen.

Deze verklaring betreffende de bescherming van de privacy geldt uitsluitend voor het gebruik van de door ons aangeboden websites. Zij geldt niet voor websites van andere dienstverleners, waarnaar wij alleen door een link verwijzen. Tijdens het gebruik van onze websites blijft u anoniem zolang u ons niet vrijwillig persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. Persoonlijke gegevens worden alleen geregistreerd wanneer dit nodig is voor het gebruik van de op de website aangeboden diensten, vooral offertes per formulier.

Wij zullen de door u ter beschikking gestelde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij geen persoonlijke gegevens door, behalve wanneer wij door de wet verplicht zijn dit te doen. Wij wijzen er echter op dat het bij de gegevenstransmissie via het internet altijd mogelijk is dat derden uw gegevens zien of vervalsen. Indien u dit van ons eist, geven wij u inzicht in de voor u opgeslagen gegevens, respectievelijk wissen we deze gegevens. Wanneer u gegevens wilt corrigeren, wissen of raadplegen, dan volstaat hiervoor een brief naar het in het impressum aangegeven adres.

 
Möbelbau    Innenausbau    Sonnenschutz    Fenster   Türen    Altbausanierung